Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website van Odissea.

Door gebruik te maken van de website stemt u in met de inhoud van deze disclaimer.​

Afwijzing aansprakelijkheid

Deze website is door Odissea met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Odissea aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden in de inhoud van de website. Aan de verstrekte informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Odissea behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder dat daarover mededeling wordt gedaan.
Odissea is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites waarnaar wordt verwezen en kan nimmer aansprakelijkheid voor deze websites aanvaarden.​

Toepasselijk recht

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op de website is gericht op Nederland.​

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten en foto’s op deze website, liggen bij Odissea.
Ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van Odissea. Voor gebruik van de inhoud of delen daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Zonder deze schriftelijke toestemming is het niet geoorloofd de inhoud van deze website of delen daarvan te gebruiken. Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact op.