Rijk aan wereldwijde verbindingen, arm aan direct contact

Vandaag, 28 november 14.28 uur, is het precies 20 jaar geleden dat Nederland als eerste land buiten de VS aansluiting kreeg op het Amerikaanse ‘internet’. Deze blog is een van de zeer vele mogelijkheden die het wereldwijde internet heeft ontsloten.

 

In de terugblikken vandaag overheerst het verhaal van de wereldwijde verbindingen en contacten die mogelijk zijn dankzij internet en telecommunicatie. En tegelijk komt bij mij de vraag op hoe we ons verbinden en contact maken met de mensen die recht voor onze neus zitten, lopen of staan?

De afgelopen week was ik veelvuldig in volle treinen. Het aantal keren dat reizigers hun bellende of anderszins lawaai makende medereizigers aanspreken, kan ik niet meer op de vingers van twee handen tellen. In ongeveer de helft van deze situaties zijn ‘aanval’ en ‘verdediging’ typerend voor het elkaar aanspreken.

 

Dit brengt mij op de gedachte dat wereldwijde verbindingen prachtig zijn en virtueel. Het zijn illusies. Feitelijk is er slechts één realiteit, namelijk de werkelijke situatie waarin ik mij nu bevind. Bijvoorbeeld in een volle trein met medepassagiers die geluid produceren. Het lijkt wel of we die realiteit niet meer kunnen waarnemen omdat we ons virtueel verbindend voortbewegen, met onze oren en ogen vastgeplakt aan mobiele telefoon, blackberry, laptop. Rijk aan wereldwijde verbindingen, arm aan direct contact.

Freek de Jonge en bewustzijn

Freek de Jonge heeft een fantastisch voorbeeld laten zien, aan tafel bij Pauw en Witteman, hoe moeilijk het is om ‘spiripraat’ om te zetten in concrete handelingen. Nog niet eerder zag ik in zo korte tijd een demonstratie van het grote verschil tussen gebabbel over hoger bewustzijn, liefde e.d. en feitelijke handelingen.

 

Freek zei een tocht te hebben gemaakt die ooit begon met moralisme en die nu via de ironie en het cynisme is aangekomen bij de liefde. “Ik kijk nu iets meer vanuit de rust van een oude man”, aldus de cabaretier die zich daarbij beriep op de inzichten die hij had verkregen van een ander bewustzijn dat hoger en verder is dan ‘intelligentie’.

 

Luttele minuten na dit betoog kon De Jonge zich niet meer beheersen aan tafel, recht tegenover misdaadverslaggever Peter R. de Vries die weer een filmpje met verborgen camera mocht komen promoten. De Jonge draaide zich zichtbaar af van De Vries en barstte daarna uit in een moraliserende tirade tegen de misdaadverslaggever die vervolgens met zijn eigen aanval reageerde. De Jonge mocht de uitzending afsluiten met ‘De kerstengel’, een mooi lied over vrede. De Vries keek tijdens dit optreden verbeten de andere kant uit. De oorlog tussen de twee was een feit.

 

Freek de Jonge liet in een paar minuten indringende TV zien hoe groot de kloof kan zijn tussen ‘weten’ en ‘handelen’. Een liefdevol bewustzijn kost geen enkele moeite in nabijheid van prettige, ongeveer gelijkgestemde mensen. Onze liefde wordt pas echt op de proef gesteld als we een ander ontmoeten die ver van ons afstaat. In die ontmoeting wordt het bewijs geleverd of je echt tot inzicht bent gekomen, in staat tot een liefdevol gesprek met degene wiens zienswijze niet de jouwe is of dat je bewustzijn blijft steken in moralisme of iets anders. Zolang een oorlog nog kan beginnen aan tafel bij Pauw en Witteman, aan onze eigen vergadertafels of keukentafels, is het in de rest van de wereld niet veel beter. Zie de uitzending.