Odissea Teamcoaching

Wat is teamcoaching bij Odissea?

Als teamcoach is Margreet van Persie gespecialiseerd in:

 • Heldere communicatie
 • Betrokken feedback: vanuit een wezenlijk andere houding feedback geven en ontvangen
 • Conflictcoaching
 • Het voeren van een Socratische dialoog
 • Intervisiecoaching.

Deze benadering is geschikt voor (management)teams die:

 • door hun communicatie een klimaat van groei en ontwikkeling willen laten zien en stimuleren;
 • eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid willen laten zien en stimuleren;
 • af willen van geregeld terugkerende discussies;
 • van papieren afspraken een realiteit willen maken.

Wat zijn de pijlers van een vitaal team?

Een vitaal samenwerkend en goed presterend team rust op 5 pijlers:

 1. In en rond het team is er sprake van psychologische veiligheid. Hoe merk je dat? Bijvoorbeeld dat je durft af te wijken van wat gangbaar is zonder dat je je opgelaten of angstig voelt, zonder dat je – als gevolg van afwijzing – schuld of schaamte ervaart.
 2. Je kunt op elkaar rekenen. Je komt afspraken na, je levert goed werk in de overeengekomen tijd.
 3. Er is een heldere structuur. Doelen zijn bekend, je kent je taak, er zijn actieplannen of andere duidelijke afspraken.
 4. Je ervaart betekenis. Je werkt aan iets wat je ook zelf zinvol of belangrijk vindt.
 5. Jouw werk doet ertoe. Je oefent invloed uit op bijvoorbeeld klanten, leveranciers, collega’s, andere teams, samenwerkingspartners. Je levert een waardevolle bijdrage aan een groter geheel.
Odissea Teamcoaching

Ervaringen met (management)teams

 • Managementteam van bedrijf in zakelijke dienstverlening (‘betere samenwerking’)
 • Resultaatverantwoordelijke eenheid ziekenhuis (‘andere systematiek van functioneren en beoordelen’)
 • Managementteams van overheidsorganisaties op verschillende bestuurslagen (‘samenwerking’ en ‘communicatie’)
 • Jong projectteam zakelijke dienstverlener (‘start samenwerking’)
 • HR-team (‘professionalisering’)

Wat zeggen klanten?

“Margreet kan ingezet worden bij een vastgelopen team.”

“Jouw begeleiding stelde me in staat om vanuit een nieuwe invalshoek naar mezelf en anderen te kijken.”

“Inspirerend, licht en humorvol. Je maakt het veilig zodat ik me heb durven laten zien.”

Intervisiecoaching

Intervisiecoaching is een specifieke vorm van coaching die vraagt om voldoende afstand tussen de deelnemers. Dus deelnemers zijn geen directe collega’s en er zijn ook geen hiërarchische verhoudingen in de intervisiegroep.

Intervisie is een vorm van reflectie samen met anderen. Onderwerp is het professioneel handelen aan de hand van een praktijksituatie of ervaring. Met behulp van een intervisiemethodiek wordt onderzocht het gedrag en het onderliggende denken, voelen en willen. Doel van dit onderzoek is de persoonlijk professionele ontwikkeling verder te stimuleren.

Een intervisietraject heeft een doorlooptijd van ca 10 maanden en omvat 6-8 sessies van elk ca 3 uur. De intervisiecoach begeleidt het proces en biedt een passende intervisiemethodiek.

Margreet van Persie is een ervaren intervisiecoach, o.a. voor een hogeschool (teammanagers), ministeries (interne coaches), artsen, een IT-bedrijf (consultants) en adviesraden rijksoverheid (adviseurs en ondersteunende medewerkers).

Wat zeggen deelnemers over haar als intervisiecoach?

“Energiek, glashelder, scherp, spiegelend.”

“Leerzaam en concreet.”

“Bedankt voor je openheid en authenticiteit.”

“Open, eerlijk en wijs. Veel geleerd.”

“Respectvol confronterend. Rustig en aandachtig bewustzijn.”

“Heel bijzonder. Veel van je geleerd.”

Odissea