Hoe bevalt het buiten je comfortzone?

“Durf eens buiten je comfortzone te gaan.” Hoe vaak horen we dat niet, in veranderprocessen en ook in mijn vakgebied coaching. Buiten je comfortzone, zo lijkt de belofte, is iets te halen. Daar valt iets te leren wat nuttig, nodig of misschien wel mooi is. In het voorjaar van 2020 zijn we ineens collectief buiten onze comfortzone verzeild geraakt dankzij een onzichtbaar virus waarover we geen controle hebben. En hoe bevalt het? Hoe waarderen we het om buiten je comfortzone te leven en te werken?

Wittebroodsweken

Ik krijg de indruk dat niet veel mensen het kunnen waarderen. Misschien even, helemaal in het begin? De fase van een roze wolk waarop mensen dachten dat het vanaf nu allemaal beter en anders zou gaan: schone lucht, solidariteit, stilte, voor elkaar zorgen, meer duurzaamheid, zorgvuldig omspringen met de aarde enzovoort. De wittebroodsweken waren echter van korte duur.

Verzet

We zitten nu alweer enige tijd in een andere fase: irritatie, frustratie, verzet en het zoeken van ‘schuldigen’. Deze opeenvolgende en verschillende fasen schijnen een vast patroon te vormen bij calamiteiten. De eindfase van wennen aan een andere werkelijkheid, die zal ook nog wel een keer komen.

Innerlijke houding

Een dierbare relatie vroeg pas aan me hoe het met me gaat, “want ik heb al zo lang geen columns van je gelezen”. Gelukkig gaat het goed en sinds half mei had ik geen behoefte meer om iets te schrijven in een wereld vol corona-kakofonie.

Op 25 mei jl. schreef ik in mijn zesde coronablog onder andere over mijn innerlijke houding als respons op deze tijd. En ook dat het platform 30NOW voor mij daarbij behulpzaam is. Tijdens een van de lezingen op dit platform ging het over de kunst van het loslaten. Loslaten is een woord dat ik – net als die vermaledijde comfortzone – ook heel vaak hoor in veranderprocessen en in coaching.

Vastklampen

Loslaten begint juist aan de andere kant: bij vasthouden of vastklampen. Wat mij aanspreekt is, de manier waarop in de Boeddhistische traditie wordt uitgegaan van vier gebieden waarop vasthouden zich manifesteert.

 • Vasthouden aan aangename, zintuiglijke prikkels

In deze tijd bijvoorbeeld kun je vasthouden aan voortdurende berichtgeving op (social) media, of vasthouden aan lekker uitgaan of een borrel drinken op een gezellig vol terras. Kortom, aan al die prettige dingen die je nu eenmaal gewend was te doen.

 • Vasthouden aan opvattingen, meningen, opinies

Hoe dit gebeurt, kunnen we ieder moment van de dag overal ervaren, bij onszelf en bij anderen. Het kan een uitdagende oefening zijn om echt te luisteren naar iemand met een totaal andere opvatting.

 • Vasthouden aan rituelen of vaste gebruiken

Zo vond ik het nodig om vorige week ergens op te merken: “Dit is onze eerste vakantie van dit jaar.” Met die uitspraak hield ik vast aan mijn ritueel van reisjes maken, van met vakantie gaan.  Dat vakantiereisjes ‘moeten’, blijkt een populair ritueel te zijn.

 • Vasthouden aan ik, mij en mijn

Dit heet ook wel ego-gestuurd gedrag. Een voorbeeld daarvan zie ik in de onmenselijke aanduiding “dor hout” voor bejaarde of kwetsbare mensen. Als die lui worden opgeruimd, heb ik weer alle ruimte, is er voorrang voor mij, mijn werk en mijn generatie. Ik, ik, mij, mij, mijn, mijn …… 

Stilte, reflectie, openheid

Er is weinig fantasie voor nodig om te bedenken in welke wereld we zouden leven als we allemaal blijven vasthouden en soms begint het daar op te lijken. In de Boeddhistische traditie gaat het om de training van bewustzijn en opmerkzaamheid waar je aan vasthoudt. En dat in een atmosfeer van stilte, reflectie en openheid van geest en hart. Zo ontwikkel je geleidelijk veerkracht en het vermogen om los te laten. Noodzakelijk om je te kunnen aanpassen aan een veranderde werkelijkheid waar je geen controle over hebt. In coaching kun je je ook daarin oefenen. Vanaf nu neem ik me voor om daarbij de woorden ‘comfortzone’ en ‘loslaten’ niet in de mond te nemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentaal en emotioneel fit in onzekere tijden (6)

Een beeld dat voor mij de huidige werkelijkheid weergeeft, is een storm waarin we wereldwijd terecht zijn gekomen terwijl we, op de golven van deze storm, in zeer verschillende bootjes zitten. Soms in elkaars buurt navigerend en soms op afstand, niet alleen fysiek, maar ook mentaal en emotioneel ver van elkaar verwijderd.

Verschillen scherper

Het is zo oud als de mensheid dat we in totaal verschillende vaartuigen door het leven navigeren. Als er niet veel onzekerheid is, vallen onderlinge verschillen minder op. Nu corona echter een rol speelt in ieders leven, worden de verschillende reacties scherper. Juist in onzekere tijden reageert ieder mens vanuit zijn/haar eigen, unieke innerlijke wereld.

Verandering

In de eerste weken na 16 maart leek er veel solidariteit en verbinding te zijn. Sommigen zagen zelfs al tekenen van een ‘nieuw tijdperk’. Iedereen was vriendelijk en voorkomend, op straat, in winkels, in de natuur. Er werd spontaan gegroet. Even leek het of we in hetzelfde schuitje zaten. Steeds duidelijker wordt echter hoe verschillend onze schuitjes zijn. Nog steeds is er vriendelijkheid, maar er lijkt toch iets veranderd. In een winkel ben ik luid toegesproken, omdat ik even onachtzaam was op de afstand van 1,5 meter. Ik erger me aan mensen die op een smal fietspad stug met zijn tweeën naast elkaar door peddelen. Het zwerfafval in de natuur neemt weer toe. De berg van verschillende en strijdende meningen in de (social) media blijft alsmaar groeien. Het leidt tot een onderlinge afstand die verder reikt dan 1,5 meter.

Verdeling

Nu wordt merkbaar dat – na solidariteit en verbinding – verdeling ook een effect is van het virus. Iemand die al maanden vast zit in Brazilië, vertelde me deze week dat door het beleid van de president van dat land hele gezinnen en families uit elkaar worden gedreven in aanhangers en critici van dat beleid. Misschien niet zo heftig als in Brazilië, ook in ons land is iets dergelijks aan de gang. In mijn eigen omgeving ben ik geconfronteerd met verschillende opvattingen die je rekkelijk of precies kunt noemen. Deze verschillen leiden tot afstand, pijnlijker en groter dan 1,5 meter.

Betrokkenheid en afstand

In mijn vakgebied coaching speelt altijd het thema van ‘betrokkenheid en afstand’. Wil zich een werkzame coachrelatie kunnen ontwikkelen, dan is het van belang dat een coach betrokkenheid voelt bij de coachee, maar ook afstand kan nemen van hem/haar. Zo’n innerlijke houding vergt – zeg ik uit eigen ervaring – oefening. Het is een houding die de ruimte biedt om de kwaliteit van de relatie te ervaren en te onderzoeken.

Als velen zo sterk verlangen naar afschaffing van de afstand, waar verlangen we dan precies naar? Is fysiek aanraken synoniem met echte nabijheid, met intimiteit? Dat denk ik niet. In fysiek aanraken in het sociale domein zitten veel automatismen, zoals dat typisch Nederlandse ritueel van driemaal zoenen bij verwelkoming en afscheid. Fysiek aanraken zonder echte betrokkenheid voelt leeg, is betekenisloos. Als er ook sprake is van mentale en emotionele nabijheid is dat totaal anders. En laat nu juist dit type nabijheid momenteel bemoeilijkt worden door de ervaringen die ik hierboven aangeef.

Nieuw perspectief

Contact op afstand vertraagt en maakt bewuster, ook van automatismen waarin we soms verzeild zijn geraakt. Mogelijk biedt afstand de ruimte om relaties opnieuw te definiëren, om jezelf ruimte te geven, om de ander te ontmoeten in bewuste aandacht, om te ervaren of en in welke mate je je betrokken voelt.

Hierna drie tips voor inspiratie en onderzoek.

 

Tip: Nabijheid in een wereld van afstand

Een inspiratiefilmpje over nabijheid in een wereld van afstand, over het herscheppen van relaties.

 

Tip: Innerlijke houding

In aflevering 5 van deze serie schreef ik dat het enige wat je kunt bepalen in een overmacht-situatie als deze, je innerlijke houding is. Waar ik op sommige dagen veel aan heb voor mijn innerlijke houding, is het platform 30NOW. Zij bieden elke ochtend om 10 uur een begeleide meditatie en elke avond om 20 uur een lezing met steeds een andere begeleider en een ander thema. Omgaan met een kritische geest en leven met je innerlijke criticus waren voor mij waardevolle thema’s. En elke dag is er een nieuwe keuze!

 

Tip: Gedachtenvirus

Gevoelens van afstand(elijkheid) kunnen OK zijn en ze kunnen je last geven. Dat laatste merk je aan een onprettig gevoel. Bijvoorbeeld verharding, boosheid, irritatie, verdriet, opstandigheid, de drift om anderen te willen overtuigen, enzovoort. Als je in zo’n cirkel terecht komt, is mijn tip om deze gevoelens niet weg te werken (of uit te leven), maar om eerst de onderliggende gedachten te onderzoeken. Praktische tips hoe je een gedachtenvirus kunt onderzoeken, vind je in aflevering 4 van deze serie.

 

Gratis Zoom-sessie

En nog steeds geldt mijn aanbod van een gratis Zoom sessie voor wie het in de corona-situatie even niet meer ziet zitten.

 

 

 

Mentaal en emotioneel fit in onzekere tijden (5)

Staat de titel van dit blog je inmiddels tegen? Hoezo moet je de hele tijd fit zijn? Mag je ook een keer balen, boos zijn, verdrietig, geïrriteerd? Ik zou me dat goed kunnen voorstellen. Als ik nu terugkijk op de afgelopen 5 weken, zie ik dat ik door verschillende fasen ben gegaan. Herken jij dat ook? En we gaan nog even door, met zijn allen onderweg naar een onbekend ‘nieuw normaal’ met ups en downs.

Niemand die het echt weet

Momenteel merk ik dat ik moe word van alle ‘informatie’. In het begin circuleerde deze grap: “Nu er geen EK voetbal is, zijn een paar miljoen voetbaltrainers ineens werkloos. Gelukkig hebben ze nieuw emplooi gevonden. Als viroloog!” De afgelopen tijd heb ik veel meer deskundigen zien opduiken. Sommige voorspellen de toekomst, andere verzamelen oorzaken uit het verleden,  weer andere zijn ingewijd in complotten of in nieuwe vaccin-ontwikkelingen. Ondertussen krijgen we voorgehouden hoe we in deze onzekere tijden spiritueel in het moment kunnen leven, positief, vol energie, mentaal en emotioneel fit (!). Het meest rake wat ik onder ogen kreeg, zijn de volgende woorden van collega Annette van Engelen: “Al die meningen over hoe het is, hoe het zou moeten zijn. Wat anderen zouden moeten doen, hadden moeten doen. En niemand die het echt weet.”

En wat we wel weten

En tegelijk ontdekken we wat we wel weten. Een paar voorbeelden. Door mijn werk spreek ik veel mensen. Ik ben onder de indruk van wat sommigen, net uit of nog in een situatie van burn-out, zeggen over deze tijd. “Het is net als toen ik uitviel op mijn werk, ineens vol op de rem en stop. Je kan alleen nog maar volgen,  accepteren en er op de een of andere manier mee dealen.” Of: “Ik merk dat ik thuis werkend veel meer af krijg. Er is meer productiviteit, minder afleiding, meer rust.” Of: “Mijn nare gevoel dat ik de enige was die thuis zat omdat ik het niet meer aankon, is totaal verdwenen. Daar knap ik enorm van op.”

Kies je innerlijke houding

Deze zonnige aprilmaand is het een jaar geleden dat ik workshops mocht verzorgen op een prachtige dag met het thema Jij-bepaalt, een thema dat actueler is dan ooit. De indrukwekkende keynote-spreker die dag was Joseph Oubelkas, in 2005 ten onrechte veroordeeld tot 10 jaar cel in Marokko. Na de eerste fase van ongeloof, schrik en weerstand, wist hij uiteindelijk 4,5 jaar Marokkaanse gevangenis te overleven dankzij het stellen van een groter doel (gezond en menselijk blijven) en daarvan afgeleid kleinere doelstellingen. Zo werd dagelijks zijn tanden poetsen zijn eerste, in die situatie zeker niet eenvoudig uit te voeren actie.

Ieder zijn eigen leerproces

Het enige wat je kunt bepalen in een overmacht-situatie als deze, is je innerlijke houding.  Ook ik wil gezond en menselijk blijven. Daaruit vloeit voort mijn keuze om mijn aandacht en activiteiten volledig te richten op mijn cirkel van invloed. Verder zorg ik voor gezonde voeding voor lichaam en geest. De gezonde voeding voor mijn lichaam bestaat uit gezond eten, fitness en bewegen in de buitenlucht. De gezonde voeding voor mijn geest bestaat uit stilte, reflectie en me verdiepen in filosofische levenskunst. Een levenskunst die kritisch staat tegenover een alom aanwezig maakbaarheidsgeloof en kritisch tegenover genieten als levensplicht in de consumptiemaatschappij. Een kunst die het leven beschouwt als leerproces. Wat dat betreft zit ieder mens momenteel in zijn/haar eigen leerproces.

Gelukkig leven

In de ‘Brief over het geluk’ schrijft Epicurus (341 – 270 voor Chr.): “Het gelukkige leven wordt niet tot stand gebracht door drinkgelagen en voortdurende feesten, noch door het genieten van jongens en vrouwen, of het eten van vissen en andere spijzen die de luxueuze tafel ons biedt, maar door nuchter denken, dat enerzijds de gronden onderzoekt van elk kiezen en vermijden, en dat anderzijds de ongefundeerde meningen uitbant op grond waarvan de grootste onrust zich van onze geest meester maakt.”

Epicurus, lang ten onrechte gelabeld als profeet van het zwelgen, was in werkelijkheid de filosoof van het verstandige genieten en kalme geluk. Een eerste slachtoffer van nepnieuws …?

 

Aanbod gratis Zoom sessie 

Mentaal en emotioneel fit in onzekere tijden (4)

Mentaal en emotioneel fit in onzekere tijden (3)

Mentaal en emotioneel fit in onzekere tijden (2)

Mentaal en emotioneel fit in onzekere tijden (1)

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheid en effectiviteit van coaching via Zoom

Er is onrust ontstaan over de veiligheid van Zoom. Lees hier de informatie die mijn beroepsorganisatie NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) hierover geeft.

In aanvulling daarop hieronder tips voor een veilig gebruik in een individuele sessie of in een groepssessie. En een overzicht van de beveiligingsmaatregelen die Odissea (Margreet van Persie) heeft genomen.

Individuele coaching:

 1. Je hebt als client die ik uitnodig voor een online sessie, GEEN account bij Zoom nodig. Je hebt de mogelijkheid om via de internetbrowser toegang te krijgen. Je hoeft Zoom dus niet te installeren.
 2. Gebruik Zoom op een apart apparaat, bijvoorbeeld een iPad of laptop. Je kunt dan op een ander apparaat (telefoon of tablet) je e-mail en andere apps raadplegen.
 3. Gebruik een apart apparaat, waarop geen privacygevoelige gegevens staan. Schakel functies zoals locatie delen, zoveel mogelijk uit.
 4. Deel je Zoom-link voor de online sessie niet met anderen.
 5. Cliënten krijgen voor hun online afspraak een link met een Meeting ID. Met die link krijg je toegang tot de wachtkamer in Zoom.
 6. Cliënten krijgen ook een wachtwoord om toegang te krijgen tot de sessie. Zonder wachtwoord geen toegang. Ik geef je dit wachtwoord vlak voor onze afspraak (via sms of whatsapp).
 7. Geef bij ‘Join the meeting’ je naam op zodat ik kan zien wie toegang tot de online sessie wil. Zonder een voor mij herkenbare naam, krijg je geen toegang.

Extra beveiliging door Odissea:

 1. In Zoom sla ik geen e-mailadressen van cliënten op. Het enige e-mailadres op Zoom is het adres van Odissea.
 2. Als extra beveiliging werk ik met een 2-staps verificatie zodat mijn Zoom-ruimte optimaal beveiligd is.

Extra beveiliging door cliënten:

 1. Heb je Zoom op je computer, tablet of telefoon geïnstalleerd, zorg dan dat de updates ook geïnstalleerd worden.
 2. Je kunt extra beveiliging regelen door op eigen kosten een VPN op je computer installeren. Zie voor meer informatie: https://www.vpngids.nl/vpn-info/wat-is-een-vpn/. Internetbrowser Opera heeft de mogelijkheid om in de browser een basis VPN in te stellen.
 3. Gedurende de tijd dat je Zoom niet gebruikt, kun je je camera met ondoorzichtig plakband afplakken.

Groepssessies:

 1. Voor elke online groepssessie is er in Zoom een wachtkamer gemaakt. Iedereen die wil deelnemen, komt eerst in de wachtkamer. De coach/facilitator bepaalt wie toegelaten wordt. Ongenode gasten hebben geen toegang tot de online sessie.
 2. Alle deelnemers aan een groepssessie moeten bij het aanmelden hun naam opgeven. Nu staat daar af en toe nog iPad of iets dergelijks. Alleen deelnemers die hun naam hebben ingevoerd, worden toegelaten. De coach/facilitator kan de deelnemers in de wachtkamer vragen om hun naam op te geven.
 3. Alle instellingen in Zoom zijn zo afgesteld, dat er zo weinig mogelijk risico’s zijn. Er kunnen bijvoorbeeld tijdens een sessie geen bestanden vanuit Zoom worden gestuurd.
 4. De file functie in de chatroom is uitgeschakeld. Deelnemers kunnen elkaar dus geen bestanden sturen.
 5. Alleen de coach/begeleider kan haar scherm delen. De deelnemers kunnen dat niet.

 

Effectiviteit van coaching via Zoom

Ik krijg veel vragen of online coaching – in mijn geval via Zoom – wel werkt. In 2007 ben ik begonnen aan mijn (jarenlange) opleiding bij The Institute for The Work of Byron Katie (Inquiry Based Stress Reduction) en later heb ik de opleiding Transformational Presence in Leadership and Coaching gevolgd bij het desbetreffende instituut geleid door Alan Seale. Beide Amerikaanse opleidingen heb ik deels live gevolgd op verschillende locaties in de wereld en ook voor een groot deel online, aanvankelijk via Skype en later via Zoom. In deze opleidingen ben ik zelf diepgaand gecoacht en heb ik honderden anderen mogen coachen. Meestal online. Mijn ervaring is dat online coaching zelfs effectiever en diepgaander is dan ‘gewone’ coaching. Vergelijk het maar met de volgende ervaring die we allemaal wel kennen. Je zit voor een wat langer ritje in de auto naast elkaar (chauffeur en passagier) – dus zonder elkaar voortdurend aan te kijken -. Heel vaak heb je dan een meer wezenlijk gesprek dan wanneer je tegenover elkaar zou zitten en elkaar voortdurend zou aankijken. In online coaching kan de client zijn/haar aandacht volledig naar binnen brengen waardoor de opbrengst van coaching groter wordt. Online coaching vul ik aan met mails en digitale oefeningen.

 

Aanbod gratis sessie via Zoom

Met ingang van 16 maart 2020 heb ik al mijn face-to-face afspraken (individueel en intervisiegroepen) vervangen door online coaching via Zoom met beeld en geluid. Te midden van Skype, Facetime en dergelijke is Zoom (betaalde versie) de enige tool die voldoet in termen van AVG (privacy). Deze werkwijze blijft van kracht zolang deze aansluit bij de richtlijnen van het RIVM en het kabinet.

We zijn met elkaar in vervelende en bijzondere omstandigheden terecht gekomen. Op de een of andere manier zullen we daarmee moeten omgaan. Mijn motto in coaching en in mijn leven is al heel lang ‘hoe verhoud ik me tot een imperfecte realiteit?’ Op dit thema worden we nu allemaal volop uitgedaagd en getest…

Misschien ervaar je stress in deze situatie. Mocht je hier echt last van hebben, neem dan gerust contact op. Dan wil ik je graag van dienst zijn met een werkwijze die heet Inquiry Based Stress Reduction. Ik bied je dan een gratis sessie via Zoom en je ontvangt van mij een aantal tools waarmee je de stress kunt reduceren. Je kunt hier contact met mij opnemen.

Voor nu wens ik ons allen een flinke dosis positieve energie, moed en vooral gezondheid.

 

 

Conflict-coaching

Samenwerken is niet eenvoudig. Samenwerken heeft te maken met (leren) omgaan met verschillen. Ieder mens kijkt, denkt en handelt anders. Terwijl we allemaal heel snel uitgaan van onze eigen ‘mindset’, die immers zo vanzelfsprekend lijkt.

 

Spanning of conflict

Soms wordt samenwerken moeilijk of zelfs onmogelijk door onderlinge spanning of conflict. Natuurlijk heeft iedereen manieren ontwikkeld om in zo’n situatie te ‘overleven’. Populaire manieren hebben te maken met onze reflexen: we gaan de discussie, de strijd aan; we leggen ons erbij neer, we negeren iets of iemand. Ofwel we hebben onszelf een professionele houding aangemeten. Dit wordt vaak als ‘goed’ gezien. Veel professioneel gedrag heeft echter een prijs: we zijn bezig onze negatieve en soms zelf explosieve gedachten (en gevoelens) binnen en onder controle te houden; dat levert een professioneel masker op en ook veel innerlijke druk.

 

Begeleidingsvorm

Ik bied een begeleidingsvorm voor twee (of meer) mensen die bereid zijn hun samenwerking op een duurzame manier te verbeteren. Deze begeleiding ziet er als volgt uit.

 1. Een gemeenschappelijke introductiesessie (ca 1,5 uur).
  Dit is een voorbereidende sessie van de betrokkenen met mij. De agenda van deze bijeenkomst omvat tenminste de volgende punten:
  • Kennismaking;
  • Na deze sessie maakt iedereen zijn/haar keuze of hij/zij aan het traject wil meedoen;
  • Ik ben beschikbaar als tenminste 2 mensen willen meedoen;
  • Tijdens deze bijeenkomst praten we niet over ‘het conflict’;
  • Ik geef informatie over het te volgen proces en de werkwijze;
  • Ik illustreer de werkwijze met enkele praktische modellen en praktijkvoorbeelden;
  • Afronding.
 1. De fase van (werk)afspraken.
 2. De deelnemers vullen elk een vragenlijst in. Hun antwoorden stellen mij in staat om zo dicht mogelijk bij hen aan te sluiten.
 3. Elke deelnemer heeft 4-6 wekelijkse individuele sessies (van elk ca 1,5 uur).
  Een deel van deze sessies kan via Skype plaatsvinden. Dit spaart reistijd en -kosten.
  Tussen de sessies in voeren de deelnemers praktijkopdrachten uit.
  In de laatste individuele sessie bereiden de deelnemers zich voor op de gezamenlijke finale sessie.
 1. Gemeenschappelijke finale sessie.
  Hierin staan centraal diepgaand luisteren, het ontvangen van feedback, het doen van een verzoek, het maken van afspraken voor een werkzame samenwerking.
 1. Na ca 2 maanden is er een individuele en/of gemeenschappelijke vooruitkom-bijeenkomst.

 

Resultaten

Als resultaten van deze intensieve begeleidingsvorm worden genoemd (meer) bewustzijn, zelfvertrouwen, het vermogen om binnen de eigen cirkel van invloed te blijven, het vermogen om oordelen op te schorten en om vragen te stellen. Daarnaast beschikken de deelnemers over een aantal tools die behulpzaam zijn voor effectieve communicatie.

Deze begeleidingsvorm werk ik uit als specifiek maatwerk op basis van uw vraag. Daarbij breng ik ook een offerte uit.