Mentaal en emotioneel fit in onzekere tijden (4)

In de eerste aflevering van deze serie op 23 maart signaleerde ik een virus dat minder bekend is dan het COVID 19-virus, maar dat ook erg gevaarlijk kan zijn. Het gaat om het gedachtevirus dat zich in vele variëteiten voordoet. “Gedachten kunnen je emoties aansteken waardoor je mentale fitheid wordt ondermijnd”, schreef ik op 23 maart. In deze aflevering ga ik in op een behandeling die je jezelf kunt geven, als je merkt dat een gedachtevirus je te pakken neemt.

Niet-weten

De ‘mind’, dat wil zeggen een activiteit van het brein, is perfect toegerust voor denken in oorzaak en gevolg, voor denken in verleden en in toekomst, voor begrijpen en beheersen. Waar de mind totaal niet tegen kan, is ‘niet weten’. En laat nu uitgerekend ‘niet weten’ aan de orde zijn met het COVID 19-virus. We hebben te maken met een ongekende en onbekende werkelijkheid van een onzekere duur en uitkomst. Een zeer vruchtbare voedingsbodem voor het gedachtevirus!

Behandeling

In de vorige aflevering staan voorbereidende stappen om gedachten die  je mentale en emotionele fitheid aantasten, te signaleren en noteren. Het gaat om twee typen gedachten:

 • Gedachten die je aanzetten tot strijd met het grotere geheel in de werkelijkheid.
 • Gedachten die je aanzetten tot strijd met iemand uit je eigen, directe omgeving.

Ben je er – met behulp van de voorbereidende stappen uit de vorige aflevering – in geslaagd om deze gedachten op papier te zetten? Dan kun je nu verder gaan door van je lijst(je) één gedachte te kiezen die jou het meest dwars zit,  je (meest) stressvolle gedachte.

Voorbeelden:

-Als ik in strijd leef met het grotere geheel, is mijn stressvolle gedachte: ‘Het Corona-virus moet verdwijnen’,  ‘De huidige aanpak werkt niet’, ‘Het virus brengt mij in gevaar’, enzovoort.

-Als ik in strijd leef met iemand in mijn directe omgeving, is mijn stressvolle gedachte : ‘Hij zou niet zo hard moeten praten’, ‘Ze geeft me geen ruimte’, ‘Ze luisteren niet’, enzovoort.

Wat zijn jouw gedachten? Kies er om te beginnen een uit die het meest stressvol voelt.

Aan het werk

Ga dan als volgt te werk:

 • Je downloadt een schriftelijke meditatie.
 • Zorg dat je (ongeveer) een half uur ongestoord voor jezelf hebt.
 • Zorg voor pen en papier. Schrijven leidt tot vertraging, je komt letterlijk tot stilstand.
 • Zoek met pen en het gedownloade werkblad een rustig plekje op.
 • Ga zitten in een meditatieve houding (kan gewoon zittend op een stoel).
 • Sluit je ogen.
 • Ervaar het vervelende gevoel dat hoort bij de gedachte. Het hoeft niet te worden opgelost of weggewerkt. En ook niet vervangen door een ‘positieve’ gedachte.
 • Neem de tijd om elke vraag (1 tot en met 4) te beantwoorden. Beantwoord de vragen met gesloten ogen. Noteer daarna de antwoorden die zijn opgekomen.
 • Leef je voor elke vraag opnieuw in de situatie in, ervaar het gevoel en de gedachte. Dan ontstaan jouw antwoorden als vanzelf.
 • Schrijf ze vervolgens op.
 • Na de vier vragen ga je verder met de omkeringen. Volg daarbij de instructies op het werkblad.
 • Doe dit alles in een rustig tempo.
 • Dit is meditatie en geen hersengymnastiek.

Als je deze oefening doet, kan je mind gaan protesteren. De mind wil weten wat de oefening inhoudt, welk resultaat het gaat opleveren en vooral wanneer. Kortom, ook hier zal de mind willen begrijpen en beheersen. De mind gaat protesteren tegen ‘niet weten’. Belangrijk is dat jij het alleen maar signaleert en rustig verder gaat met de vragen.

Vragen? Laat me weten.

Tips

Nog een keer de wandeltip die in de vorige aflevering stond. Luister nog eens naar de instructie van Byron Katie en wat zij aan het eind van het filmpje zegt over ’the don’t know mind’, een mind die open is, in staat tot luisteren en het geven van respons (wat iets anders is dan reageren).

Een tip voor ouders met kinderen van (ongeveer) 4-12 jaar. Tenminste als je eraan toe bent om je open te stellen voor praktische opdrachten, oefeningen en tips. Leer- en Veerkracht, een prachtige organisatie geleid door Rinka van Zundert, heeft een thuispakket ontwikkeld met leuke en positieve werkvormen. Mooi materiaal waarmee je thuis aan de sterke kanten en kwaliteiten van je kind – en niet te vergeten van jezelf – kunt werken. Sommige oefeningen zijn ook geschikt voor oudere kinderen. Je vindt hier de link waarmee je het gratis thuispakket kunt downloaden.

 

Mentaal en emotioneel fit in onzekere tijden (1) 23 maart 2020

Mentaal en emotioneel fit in onzekere tijden (2) 30 maart 2020

Mentaal en emotioneel fit in onzekere tijden (3) 1 april 2020

Mentaal en emotioneel fit in onzekere tijden (5) 22 april 2020

Aanbod van gratis Zoom sessie

Veiligheid en effectiviteit van coaching via Zoom