Wereldvrede begint in mezelf

Vrede op aarde. Hoe vaak zullen deze woorden in alle mogelijke talen de laatste dagen gesproken en gezongen zijn? Peace on earth is ook de titel van de decembernieuwsbrief van Byron Katie.

 

Centraal daarin staan de ervaringen van vijf inwoners van Rwanda (Tutsi’s) die hebben deelgenomen aan de laatste School for The Work van 2008. Op de slotdag maakte een van hen zich bekend als Hutu. Hij vertelt hoe hij in The School for The Work heeft gewerkt om alle politieke gedachten van zijn land die hij had geloofd en die zijn volk hadden aangezet tot genocide, te ‘deconstrueren’. Om te gaan ervaren dat “we are all one people” en “if you have selfchange, you can change the community”. Hopelijk komt er vrede voor hen en voor alle mensen met wie zij nu in hun eigen gemeenschappen het onderzoekswerk dat The Work is, gaan doen.

“Genocide is niets anders dan het geloven van je gedachten”, aldus Byron Katie. Neem 12 minuten de tijd en luister naar de audioclip met de verklaringen van de mensen uit Rwanda. Een ontroerende en inspirerende getuigenis hoe wereldvrede in onszelf begint. Met het onderzoek van al onze gedachten en overtuigingen die we voor waar houden en die ons pijn, stress of andere vormen van (machts)strijd opleveren.