Wat is organisatiecoaching?

Bij vragen op het gebied van organisatiecoaching werkt Margreet van Persie altijd samen met tenminste 1 collega-organisatiecoach van CoachNetwerk b.v.

Wij zien organisatiecoaching als volgt:
“Organisatiecoaching draagt bij aan het realiseren van betekenisvolle verandering in een organisatie. Medewerkers worden op verschillende niveaus begeleid om te doen en te leren wat nodig is om de organisatiedoelen te bereiken. Wij gaan er daarbij vanuit dat iedereen in het veranderproces beschikt over zijn en haar eigen kennis, ervaring en wijsheid. Onze begeleiding is erop gericht dat mensen zich toegerust voelen voor toekomstige situaties. Wij zijn niet de adviseurs die ‘het weten’ en de plannen helpen uitrollen. Wij begeleiden op een coachende manier, waarbij wij de ruimte en veiligheid creëren waarin mensen zelf verantwoordelijkheid nemen. Een investering in de toekomst!”

Reflectie op eigen handelen en dialoog zijn de belangrijkste kenmerken van lerende en zichzelf ontwikkelende individuen, teams en organisaties. Zij vormen de sleutel naar het omgaan met een voortdurend veranderende wereld.

Wilt u met uw organisatie stappen maken naar een betekenisvolle en duurzame verandering? CoachNetwerk b.v. is een netwerk van ervaren en geaccrediteerde beroepscoaches. Onze organisatiecoaches beschikken over brede ervaring en uiteenlopende achtergronden. Ze begrijpen uw business en zijn gelijkwaardige gesprekspartners.

Odissea inspiratie

Voorbeeld werkwijze

Een landelijke vereniging staat voor een koerswijziging als gevolg van maatschappelijke veranderingen. De vereniging kent al jarenlang een beleid en een cultuur van ‘centraal bepaalt’ en ‘lokaal volgt en voert uit’. Het nieuwe, landelijke bestuur wil daar verandering in brengen vanuit een nieuwe visie en missie.

Interventiegesprekken

Het bestuur onderkent dat het essentieel is om verbinding te maken met de leden. En te zorgen dat een proces op gang komt waarin regionale afdelingen van elkaar kunnen leren. De bestuursvoorzitter vraagt ons hierbij te helpen. We starten met interventiegesprekken met de voorzitter, de directeur en het landelijke bestuur. De volgende stap is een landelijke beleidsdag die door opzet en programmering een voorbeeld is van de nieuwe visie met aandacht voor luisteren en leren. Het beoogde resultaat van deze dag is draagvlak creëren bij sleutelpersonen voor de nieuwe koers, de keuze van een aantal concrete vernieuwende projecten en commitment aan deze projecten.

Resultaat bereikt

Gedurende twee dagdelen trainen wij acht regiocoördinatoren in het begeleiden van een dialooggesprek. De beleidsdag bestaat uit twee onderdelen: dialooggesprekken en werkgroepen. De dialogen vinden plaats aan acht ronde tafels met aan elke tafel acht deelnemers en een door ons getrainde begeleider. De dialoog wordt afgesloten met ieders eigen concrete bijdrage aan de verandering. Die bijdragen worden gevisualiseerd en in de zaal opgehangen. Daarna vormen de deelnemers werkgroepen waarin wordt gewerkt aan enkele concrete thema’s die uit de dialogen zijn gekomen. De werkgroepen ontstaan met behulp van de ‘open space’-methodiek. Deze methode gaat uit van aanwezige positieve energie en commitment. Het beoogde resultaat wordt bereikt. De vereniging zet een belangrijke stap voorwaarts. Dialoog en open space zijn ‘large scale’-interventies voor grotere organisaties en groepen.

Meer voorbeelden? Kijk bij CoachNetwerk.