Wat is individuele coaching bij Odissea

Individuele coaching is geschikt als je wilt werken aan (meer) levensvreugde of (meer) werkplezier. Dit betekent niet dat je leven of je werk voortaan alleen uit ‘leuke’ dingen zal bestaan. Wel dat je je in veerkracht leert verhouden tot een realiteit die je misschien als ‘imperfect’ ervaart. In mijn werkwijze gaat het om bewustzijnsontwikkeling (‘zijn’) en praktische toepasbaarheid (‘doen’). Een passend motto is “Ik sta even stil en dat is een hele vooruitgang”.

Coaching is altijd individueel maatwerk. Daarbij put ik uit verschillende benaderingen en werkwijzen, maar ook uit mijn eigen levens- en werkervaring. De volgende waarden zijn voor mij in coaching van toepassing: openheid, ruimte, veiligheid en gelijkwaardigheid. Als het passend is, horen humor en lichtheid er zeker bij.

Coaching is voor iedereen die het wil en is ongeacht de functie of de rol die je vervult. Coaching omvat gemiddeld 6 sessies van ca 1,5 uur.

Ieder mens is uniek, dus elke coaching is maatwerk en verloopt anders. Niettemin hanteer ik een aantal stappen.

 Kennismaking

Een kennismakingsgesprek duurt 1 tot 1,5 uur en is vrijblijvend.

Overeenkomst en werkwijze

Er is een goedgekeurde overeenkomst met offerte. Coaching is vrijwillig en niet vrijblijvend. Daarom is commitment noodzakelijk.

Coachdoelstelling(en)

Ik werk met de door de NOBCO ontwikkelde Coaching Monitor. Hiermee formuleer je zelf je coachdoelstellingen, volg je je ontwikkeling en stuur je zelf – waar nodig – bij.

 Tussen de sessies

Coaching omvat gemiddeld 6 sessies van elk ca 1,5 uur. De werking van coaching zit in de perioden tussen de sessies, in jouw dagelijkse praktijk. Daarom bied ik ‘huiswerk’ in diverse vormen en maak je voor elke sessie een reflectieverslag.

Tussenevaluatie

Halverwege bespreken we de resultaten tot dan toe en onze samenwerking.

Afsluiting

We sluiten af met een mondelinge en een schriftelijke evaluatie: wat zijn de zichtbare en merkbare effecten van de coaching en hoe is onze samenwerking verlopen.

Duurzaamheidstest

Na  3-4 maanden ontvang je een laatste vragenlijst om de duurzaamheid van de effecten na te gaan.

Het zakelijke uurtarief voor coaching is  € 175 per uur.

Het particuliere tarief voor coaching is inkomensafhankelijk.

Netto inkomen tot € 1.000 per maand: € 80 per sessie.

Netto inkomen tot  € 2.000 per maand: € 110 per sessie.

Netto inkomen tot € 3.000 per maand: € 140 per sessie.

Netto inkomen vanaf € 3.000 per maand: € 160 per sessie.

Deze tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Odissea inspiratie Coaching

Sparring

Sparring is bedoeld om incidenteel in veiligheid en openheid te sparren over vragen of dilemma’s waarmee je als ervaren professional of leidinggevende te maken hebt. In sparring breng ik naast mijn professionele en levenservaring ook mee mijn kennis en kunde op het gebied van organisatiecommunicatie, veranderkunde en management.

Sparring staat voor het schaarse en kostbare moment waarop je jezelf de ruimte geeft om afstand te nemen en te reflecteren. Mijn blik van belangeloze buitenstaander scherpt en verdiept de reflectie.

Een gesprek in de vorm van sparring duurt ca 2 uur. Je kunt bij mij terecht voor een eenmalig gesprek en je kunt ook een ‘strippenkaart’ van een aantal gesprekken nemen. De aanleiding is vaak een intensieve of ingrijpende ervaring. Bijvoorbeeld een reorganisatie of de vorming van een nieuw managementteam. Of als je persoonlijk geraakt wordt door een gebeurtenis in je leven.

Ik bied je rust en ruimte om in vrijheid en openheid vorm te geven aan je reflecties. Sparring bied ik uitsluitend op mijn woon- en werkplek in Elspeet (Veluwe) omdat de natuurlijke en rustige omgeving een rol speelt in de reflectie.

Het tarief is  € 175 per uur exclusief 21% BTW.

The Work van Byron Katie

The Work van Byron Katie’ of ‘Inquiry Based Stress Reduction’ is een werkwijze die geschikt is, als je jezelf wilt bevrijden van je verzet tegen een ongewenste realiteit. Het begin van je verzet tegen de realiteit, ligt meestal in je heel jonge jaren.

The Work is een projectievrije werkwijze, dus zonder enige diagnose of interpretatie door de begeleider. Deze geeft je de ruimte en veiligheid om je eigen ontdekkingsreis te maken op weg naar jouw volledige potentieel.

Ik heb het programma doorlopen van Institute for The Work (ITW) en ben door ITW internationaal gecertificeerd als facilitator in The Work. Over mijn ervaringen met The Work heb ik twee artikelen geschreven: ‘Wie zou je zijn zonder je verhaal?’ (2009, article_inzicht) en ‘The Work van Byron Katie: oude en nieuwe gedachten‘ (2016).

The Work of Byron Katie is een werkwijze gericht op bewustzijnsontwikkeling en -verdieping. Deze werkwijze is effectief in combinatie met meditatie en mindfulness.

Ik bied The Work aan in de vorm van Skypesessies van 1 uur. Op basis hiervan heb je verschillende mogelijkheden.

  • Een introductie-sessie om kennis te maken met de werkwijze van The Work.
  • Een reeks van 4 wekelijkse basis-sessies gericht op het werken met een werkblad en het toepassen van de vier vragen en de omkering.
  • Een reeks van 12 (twee)wekelijkse verdiepings-sessies gericht op persoonlijke thema’s als relaties, ouders, (geen) kinderen, werk, geld, lichaam.

Van elke sessie maak ik een geluidsopname die je direct na afloop ontvangt.

Introductie-sessie € 65.

4 Basis-sessies € 250.

12 Verdiepings-sessies € 750.

Odissea

“Ik heb inmiddels een belangrijke stap in mijn carrière gezet. Omdat ik gedwongen werd stil te staan bij de gang van zaken op mijn werk (mijn team, mijn eigen energie, te lang op dezelfde plek) moest ik echt verder met de vraag: hoe nu? Als coach ben jij supergoed: betrouwbaar, goed bereikbaar, ondersteunend, met gevoel, heel goed kunnen inspelen op wat op dat moment leeft. Ook prettig dat je voor- en nagesprek met werkgever en mij wil.”

“Ik ben blij met de geboden begeleiding. Deze heb ik als zeer professioneel ervaren zonder dat het zakelijk werd. Ik vind je een heel warm, humorvol persoon bij wie je ongegeneerd jezelf kan zijn.”

“Inhoudelijk sterk, betrokken met juiste afstand en nabijheid, kennis van veel verschillende technieken, ontspannen, je kijkt en luistert goed, laat mij het werk doen en geeft af en toe net dat noodzakelijke zetje door de juiste vraag te stellen. Je hebt humor en kunt relativeren: dat kwam soms goed van pas. Op praktisch niveau: goed bereikbaar en je reageert snel.”

“Het programma via Skype oversteeg mijn verwachtingen. Margreet behandelde heel grondig en concreet de dingen waar ik tegen aanliep en reikte veel oefenmateriaal aan. Door middel van de rustige en aandachtige manier van vragen stellen en reflectie werden voor mij onduidelijke werksituaties zeer verhelderd.”

“Ik vond de coaching erg fijn. De ruimte die er was om flexibel te zijn en het traject op maat te maken voor mijn behoefte, was geweldig. Ook de reflectievragen die je stuurde na afloop van de coaching waren plezierig.”

“Mijn doelstelling van balans – na een burn-out – is gerealiseerd. Ik ben tevreden, rustig en dankbaar voor wat ik heb geleerd. De werkfase is nu gestart. Het voelt reëel, als af. Ik heb persoonlijk inzicht en overzicht, zelfredzaamheid, vertrouwen en zelfvertrouwen.” 

“Je begeleiding heb ik heel prettig gevonden. Betrokken en professioneel. Je weet een sfeer van vertrouwen te creëren zonder dat het therapeutisch wordt. Je bent alert in je analyse en gedurende de sessie geheel aanwezig.” 

“Dank je wel dat je mij hebt leren reflecteren, de vaardigheid om mezelf verder te ontwikkelen.”

“Margreet is een kwalitatief goede, ervaren en zeer professionele senior coach. Margreet beweegt mee, biedt de juiste balans tussen sturing en zelfsturing. Ze gebruikt waar nodig methodes.”

“Ik heb Margreet ervaren als zeer professioneel, stimulerend, meedenkend, confronterend en uitdagend op een zeer vriendelijke wijze.
Ze heeft mij aan het denken gezet en gestimuleerd om de nodige stappen te zetten. Haar scherpe en analytische blik heb ik als zeer prettig ervaren.”

“Hoewel je voortdurend benadrukt dat ik het allemaal zelf doe, heb jij mij wel steeds over de juiste zaken laten nadenken door steeds een niveau dieper te gaan. Ik wil je complimenteren met de veilige omgeving die je hebt weten te creëren, waarin ik mij geen moment geremd heb gevoeld en waarin ik altijd alles zonder enig voorbehoud heb kunnen zeggen en/of beantwoorden.”

“Het kennismakingsgesprek alleen al gaf mij weer hoop, houvast en vertrouwen in de toekomst.”

“Jouw creatieve manier van coachen heeft me veel gebracht. Even uit het hoofd en letterlijk een situatie instappen. Dat hielp.”

“Margreet van Persie is een zeer ervaren en inspirerende coach. Ze gaat uit van de kracht die je zelf al bezit. Elke sessie is zeer nuttig geweest en heeft bijgedragen aan mijn groei.”

“Margreet komt snel tot de kern, zet je aan het denken met haar vragen en feedback en laat je voelen. Haar gebruik van ‘harde’ en ‘zachte’ methodieken en werkvormen is erg prettig. De combinatie zorgt voor een goede balans en maakt dat op elk moment in het proces een situatie met de juiste tools onder de loep kan worden genomen.”

“De oefeningen en gesprekken zijn persoonlijk en met oprechte aandacht. Gecombineerd met de down-to-earth aanpak, vond ik dat heel prettig.”

“Ik zou Margreet aan iedereen aanraden die op zoek is naar een coach op gebied van werk-privé balans. Professioneel, to-the-point, maar tegelijk heel warm en hartelijk. Ze geeft je de handvatten om jezelf beter te leren kennen, beter te leren luisteren naar jezelf, met als resultaat betere (zakelijke) relaties en prestaties.”