Is er dood na het leven? (5)

In vervolg op ons artikel ‘Is er dood na het leven?’ (gepubliceerd in het novembernummer van InZicht) zijn Marijke Eggink en ik van plan om in het voorjaar van 2010 een workshop te houden.

In deze workshop doen we met elkaar zelfonderzoek op onze gedachten over de dood (en het leven). We werken op basis van The Work of Byron Katie, een manier om dieper en anders te gaan kijken naar alles wat we tot nu toe als vanzelfsprekend ervaren.

Deze workshop is voor iedereen die geïnteresseerd is in dood en leven. En voor iedereen die open staat om zijn belemmerende of beangstigende concepten over dood en leven te onderzoeken.

Wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar margreet@odissea.nl.

Is er dood na het leven? (4)

Inmiddels ligt het dikke themanummer van InZicht over ‘leven en dood’ voor me. Mooie, interessante verhalen en tegelijk word ik me heel erg bewust van het feit dat ik niet weet, niet kán weten hoe ik straks reageer als de dood zich concreet aandient. Veel wijze mensen zijn ons voorgegaan met de boodschap dat een mens zich dient voor te bereiden op de dood (‘memento mori’). De vraag is wel hoe doe je dat dan?

 

Kan ik me voorbereiden op de dood en hoe dan? Kijkend naar reclame en media om ons heen, lijkt het antwoord in onze samenleving zich vooral te richten op vasthouden van jeugdigheid, gezondheid, succes, comfort en materiële zaken. Kortom, op zaken buiten onszelf, een levensillusie.

Kan ik me voorbereiden op de dood en hoe dan? Dat is een vraag die ieder mens voor zichzelf te beantwoorden heeft. Misschien kunnen de volgende vragen daarbij helpen:

  • besteed ik mijn tijd aan de voor mij juiste dingen?
  • verkeer ik met de voor mij juiste mensen?
  • leef ik vanuit de voor mij juiste waarden?

De paradox is dat we het moeilijk vinden om onze antwoorden op deze vragen te vinden, als we in de levensillusie leven. Zodra de dood zich echter reëel aandient, is alles ineens helder en eerlijk. En is het ook niet moeilijk om antwoorden te vinden. Dat kan iedereen je vertellen die is geconfronteerd met een levensbedreigende ziekte. Ineens weten mensen dan wat wel en wat niet belangrijk voor hen is.

Er zijn gelukkig ook andere manieren dan een levensbedreigende ziekte om antwoorden voor jezelf te vinden. Een paar suggesties:

  • neem regelmatig bewust afstand van de mensenwereld met de levensillusie over te bereiken doelstellingen, carrièrestappen en dergelijke.
  • ga regelmatig alleen of in stilte de natuur in.
  • leef elke dag alsof het je eerste dag is: onbevangen en open voor wat zich aandient.
  • ervaar niet elk probleem als iets dat direct opgelost moet worden.
  • ervaar niet elk negatief gevoel als iets wat zo snel mogelijk weggewerkt moet worden.
  • blijf met aandacht bij alles wat zich aandient.

Is er dood na het leven? (3)

Wat doe je als je weet dat je dood gaat? Deze vraag gaat ieder van ons aan. Voor ieder mens is er de zekerheid van de dood. We weten alleen niet wanneer en hoe. En voor de meesten van ons geldt dat we ons pas met die vraag gaan bezig houden als door een ongeneeslijke ziekte bij onszelf of een geliefde, de dood zich nadrukkelijk aandient.

 

Meestal leven we alsof de dood niet bestaat, alsof we het eeuwige leven hebben. We gaan onze vergankelijkheid te lijf door alles uit het leven te halen wat er maar in zit, door gezond te eten en te sporten, door te proberen er zo lang mogelijk ‘goed’ of ‘jong’ uit te zien.

Er is geen plant of dier dat zich op deze manier door het leven slaat. Dat doen alleen wij, mensen, dankzij ons denkvermogen.

Ons denken is dol op controle. Het kan gewoonweg niet bevatten dat we geen vat hebben op leven en dood; het kan heel moeilijk aanvaarden dat we leven en dood niet beheersen. Het houdt niet van onzekerheid, evenmin van niet-weten. En leven en dood zijn bij uitstek de gebieden van het niet-weten.

 

De dood ontdoet het leven van zijn franje. De dood maakt eerlijk en sober. De voor ieder mens essentiële zaken komen, in het licht van de dood, naar boven.

Doe ik wat ik te doen heb in mijn leven? Verkeer ik met de voor mij juiste mensen? Leef ik mijn leven, zonder de stress van vergelijking, competitie en concurrentie met anderen? Leef ik mijn leven en niet het leven dat anderen van mij verwachten? Ben ik thuis op de plek waar ik nu ben? Kan ik in de antwoorden die ik vind, vrede ervaren?

 

Voor veel mensen roepen deze vragen in eerste instantie ongemak op. In mijn ervaring zijn het juist deze vragen die mij aanzetten om mijn leven ten volle te leven. Als je wacht tot je eigen naderende dood, is het rijkelijk laat. Ik had het lange stervensproces van mijn vader nodig om bij mijn antwoorden te komen.

In het licht van de dood vinden we onze eigenheid.

Is er dood na het leven? (2)

‘Niemand weet hoe laat het is’ is de titel van een bekend lied van Youp van ’t Hek uit zijn oudejaarsconference 1989. Dit lied is mij altijd bijgebleven vanwege de slotregel: “Leef toch je leven als het allerlaatste uur”. Het appelleerde aan mijn wens om ‘alles uit het leven te halen wat erin zit’.

 

Een paar citaten uit dit lied:

“Deze dag is de eerste van de rest van mijn leven

Dat denken er velen bij hun ontbijt.

Terwijl ik altijd denk: ik heb nog maar even

Dus moeten we dansen en moeten we vrijen

Moeten we lachen en drinken vol vuur

Jij mag niet doodgaan en ik wil niet sterven

Niemand mag doodgaan, niemand verdwijnen

Hoe lang mag ik doorgaan nog doorgaan met leven?

Ik weet als ik later groot ben

En ook bijna dood ben

Dan is al die angst niet nodig geweest

Maar altijd de bangste, altijd die angsten

Maakte mijn leven tot een schitterend feest.”

 

Deze tekst bevat elementen die Marijke en ik hebben uitgewerkt in ons artikel ‘Is er dood na het leven?’ We hebben heel wat gedachten over de dood (en het leven). Je kunt denken dat je nog een heel leven voor je hebt en je kunt denken dat het laatste uur is aangebroken.

Op vrijwel elke situatie plakken we etiketten van ‘zou moeten’ of ‘zou niet mogen’. We moeten de ‘juiste’ dingen doen anders …. (voorbeeld: anders hebben we niet volop geleefd). Er mag niet dit of dat gebeuren anders …. (voorbeeld: anders is ons leven bedorven).

En wat, als de realiteit dan toch anders is dan ons ‘zou moeten’ of ‘zou niet mogen’? Als het de realiteit is dat we niet altijd alle kansen volledig benutten, dat we fouten maken en dingen doen die mislukken, als het de realiteit is dat we een beminde verliezen of een ernstige ziekte krijgen? Is het dan de realiteit die ons angst inboezemt of zijn het vooral onze gedachten/gevoelens rond ‘zou moeten’ en ‘zou niet mogen’?

Is er dood na het leven? (1)

Over enkele dagen verschijnt in InZicht, tijdschrift voor radicaal zelfonderzoek, een nieuwe bijdrage van mijn hand. Het novembernummer van InZicht is een themanummer, gewijd aan ‘leven en dood’.

Ditmaal heb ik een bijdrage geschreven samen met Marijke Eggink. De titel van onze bijdrage is ‘Is er dood na het leven?’

Afgelopen zomer hebben wij met elkaar gewerkt aan dit artikel. Een spannende en intense ervaring. Ieder van ons heeft haar eigen angstige en stressvolle gedachten over de dood onderzocht met behulp van The Work of Byron Katie.

Wie geïnteresseerd is, kan het verslag van ons onderzoek lezen in het novembernummer van InZicht.

 

Naar aanleiding van dit artikel wil ik de komende tijd enkele stukjes schrijven op mijn weblog.

Het thema is ‘Leef elke dag alsof het je laatste is’ en de omkering daarvan: ‘Leef elke dag alsof het je eerste is’.