Odissea inspiratie

De persoon van de adviseur

Kwaliteiten die ertoe doen in elke adviesrelatie, zijn waarnemen en interpreteren, het nut van ergernis, contact maken, inzicht in jezelf, verantwoordelijkheid en het waarderen van verschillen. Hierover gaat KLIK, een nieuw boek van Margreet van Persie, Eveline Eijkhout en Casper van Riet dat in september 2007 bij Kluwer verschijnt.

 

KLIK, een persoonlijke benadering van adviesvaardigheden, is een boek dat geen boek is. Althans geen ‘van-kaft-tot-kaft’-boek. Het is helemaal in de geest van deze tijd een zapboek geworden. Er is geen begin en geen eind. Je kunt overal starten met lezen en ook overal weer ophouden. Er is wel een rode draad en er zijn thema’s. De rode draad is hoe ik als (communicatie)adviseur de klik met anderen maak. Het boek gaat over ‘ik’. Over mij dus, op het moment dat ik de ‘klik’maak met anderen en me zo verder kan ontwikkelen.

 

De onderwerpen die in dit boek zijn uitgewerkt, zijn onze eigen thema’s. Het zijn de thema’s waarvan wij de ervaring hebben dat ze ertoe doen in het functioneren als (communicatie)professional. Het gaat om waarnemen en interpreteren, het nut van ergernis, contact maken, inzicht in jezelf, luisteren, verantwoordelijkheid en het waarderen van verschillen.

 

Vanaf september in de boekhandel: KLIK, een persoonlijke benadering van adviesvaardigheden, uitgever Kluwer, Alphen aan den Rijn.