Odissea inspiratie

Innerlijke klimaatverandering

Ons rationeel-wetenschappelijk wereldbeeld heeft zijn beperkingen. Er is verbinding nodig met andere kenwijzen en ervaringen, van spirituele aard.

 

In de NRC van 7-7-7 staat een inspirerend artikel van Annick de Witt van Stichting wAarde. Zij betoogt dat het tijd is voor een innerlijke klimaatverandering om de milieuproblemen als gevolg van een rationeel-wetenschappelijk wereldbeeld te lijf te gaan. Materialisme en consumentisme leiden tot externe schade en innerlijke leegte.

Veel Nederlanders, zo schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau, zijn ‘spirituele nomaden’geworden op zoek naar persoonlijke groei, zingeving en spiritualiteit.

Ik gebruik niet graag de woorden ‘spiritueel’of ‘spiritualiteit’, omdat het vaak blijkt te gaan om allerlei zaken die zich voltrekken buiten het leven van alledag. Ik vind het uitdagend én moeilijk om in het dagelijks werk en leven invulling te geven aan spiritualiteit: niet zweverig, concreet en praktisch.

De Witt zegt het als volgt: “De beeldvorming rond spiritualiteit is getraumatiseerd door ‘goeroes’die met hun volgelingen in bed doken, en door dolende individuen die de emotionele grillen van hun ‘innerlijke kind’belangrijker vonden dan de grenzen van een ander.”Zij pleit voor het integreren van twee kenwijzen die momenteel tot twee volstrekt gescheiden werelden leiden, vaak ook in onszelf: de kenwijze van een rationeel-wetenschappelijk wereldbeeld en kenwijzen gebaseerd op subjectieve beleving en het voelende hart.

Lees het volledige artikel:

We moeten ons wereldbeeld kantelen: het is tijd voor een innerlijke klimaatverandering.