Odissea inspiratie

Het belang van menselijke betrekkingen

“Al 30 jaar gaat het depressiviteitscijfer in de Westerse samenlevingen alleen maar omhoog. Als me gevraagd zou worden waar we zouden moeten beginnen om die tendens om te gooien, zou ik antwoorden dat we het geweld in de dagelijkse intermenselijke betrekkingen zouden moeten aanpakken, zowel tussen echtparen, ouders en kinderen of buren als op de werkplek.”

Aldus de Franse psychiater dr. David Servan-Schreiber. In zijn inspirerend boek ‘Uw brein als medicijn’ geeft hij (klassiek opgeleid medicus) werkzame alternatieven voor traditionele psychotherapie en het gebruik van antidepressiva. Een van die alternatieven is scholing in ‘geweldloze emotionele communicatie’.

Er is niets slechter voor een onderneming en voor de mensen die er werken, dan geweld in de onderlinge verhoudingen. Denk daarbij niet aan fysieke agressie. Het gaat om dagelijkse akkefietjes, gedachten en uitspraken waarmee we onszelf en de ander geweld aandoen. Bijvoorbeeld: ‘ze pakken het niet goed aan en ik weet het beter’, ‘ze moeten naar me luisteren’, ‘ik werk onder mijn niveau’, ‘ik word niet gewaardeerd’, ‘mijn baas is een waardeloze leidinggevende’, enzovoort.

De meeste mensen reageren in dergelijke situaties passief agressief. Bijvoorbeeld: niet reageren op een mail, een afspraak niet nakomen, over iemand roddelen, iemand negeren in het bedrijfsrestaurant of je verongelijkt, mokkend terugtrekken.

Er zijn ook mensen die actief agressief reageren. Die voeren discussies, maken ruzie of gaan een conflict aan. Beide reactiestijlen van verborgen of openlijke agressie bieden nooit een echte oplossing.

 

De oplossing zit in ‘heldere’ communicatie. Je kunt het ook ‘geweldloze emotionele’ communicatie noemen. Die omvat onder meer dat je onderscheid leert maken tussen ‘mijn zaak’ en ‘jouw zaak’, dat je de ander respecteert, dat je je vermogen ontwikkelt om echt te luisteren naar de ander en diens behoeften, dat je je vaardigheden vergroot om je eigen behoeften en grenzen aan te geven.

Wat betreft moderne communicatiemiddelen zijn we tot alles in staat. En het lijkt er soms op of we het belang van menselijke betrekkingen bij het werk opnieuw moeten uitvinden en leren.

Wil je met je team leren om helder en geweldloos te communiceren? Neem contact met me op via mijn website.

1 antwoord
  1. Mieke Berry zegt:

    In een droom liep ik een winkel binnen. Achter de toonbank stond een engel. Ik vroeg: wat verkoopt u hier? Alles wat u wilt, zei de engel. O,zei ik, echt waar? Ik wil dan graag vrede op aarde, opheffing van onderdrukking, geen honger meer, een huis voor alle vluchtelingen… Wacht even, zei de engel, u begreep mij verkeerd. Wij verkopen hier geen vruchten. Enkel zaden…
    Auteur onbekend. Mieke Berry

Reacties zijn gesloten.