Odissea inspiratie

Wie zijn onze leermeesters?

Van jongs af hebben we leermeesters. Als klein kind beginnen we om de voorbeelden die anderen laten zien, te volgen; dat is leren door te imiteren. Zo leren we bijvoorbeeld onze moedertaal spreken. Daarna komen er volgende fasen, onder andere de fase waarin we ons afzetten tegen oude leermeesters en ons spiegelen aan nieuwe rolmodellen. Zo ontwikkelen we stukje bij beetje onszelf, wie we zijn of willen zijn. Dat is leren door te ervaren en door te ontdekken, dankzij de reflectie op de ervaring.

 

Veel managers leren over leiderschap van management-leermeesters (of goeroes). Natuurlijk kunnen die je prikkelen en stimuleren.

Mijn vraag is echter: “Hoe ontwikkel jij je eigen leiderschap? Of bewonder je hen en probeer je hen te imiteren? En zal dat werken?”

Ik vermoed slechts beperkt. Afkijken en imiteren gaat van buiten (het externe voorbeeld) naar binnen (jouw eigen kern).

 

Effectiever is een manier van leiderschapsontwikkeling die in omgekeerde richting gaat: van binnen naar buiten. Alleen, daar heb je een ander type leermeester voor nodig. Deze leermeesters hoeven we niet ver te zoeken. Die zijn er namelijk al: onze ouders, kinderen, partners, bazen, collega’s, medewerkers en vrienden. Via hen leren wij zelfinzicht, het startpunt van leiderschapsontwikkeling.

 

Het duurt soms vele jaren (en vaak lukt het nooit), voordat we waardering kunnen opbrengen voor ál onze leermeesters. Vooral degenen die ons dwars zitten, laten ons het meest over onszelf zien. Dat zijn de leermeesters die ons direct bij onze kern brengen, waar het fundamentele leerproces ‘van binnen naar buiten’ kan beginnen. Zo kan leiderschap zich ontwikkelen.