Odissea inspiratie Levenskunst

Vitaliteit en leeftijd

De ‘babyboomers’ worden grijs. De vergrijzing is volgens sommigen zelfs een “serieus probleem”. Niet in de visie van Dick Sipsma, emeritus hoogleraar klinische geriatrie. Volgens hem is vergrijzing geen doem maar een zegen. Hij spreekt liever over verzilvering, zo valt te lezen in zijn inspirerende boekje ‘Van oude mensen de dingen die gaan komen’.

 

Sipsma roept de nieuwe ouderen op om de bureaucraten te provoceren door alle op onzinnige gronden aangebrachte leeftijdgrenzen te overschrijden.

In Trouw van 4 april jl. staat een artikel over nieuwe netwerken die de ministeries van BZK en van VWS sinds kort kennen. Het zijn netwerken van oudere ambtenaren die niet hun tijd willen uitzitten. Zij willen een zinvolle bijdrage leveren met hun kennis, wijsheid en ervaring. Bij BZK noemen ze zich de Grijze Leeuwen en bij VWS heten ze Experienced. Er staat een foto bij van enkele Grijze Leeuwen: enthousiaste en vitale mensen.

In vitaliteit (en niet in leeftijd) zit volgens mij het geheim van ‘niet-oud oud worden’. Zo ken ik vitale tachtigers en bejaarde dertigers.

In mijn ervaring ontstaat vitaliteit als je in je leven een balans weet te vinden tussen fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel welbevinden. En hoe doe je dat?

Op fysiek niveau zijn passende voeding en gezonde beweging essentieel.

Op mentaal niveau gaat het om een innerlijke houding waardoor je je blijft open stellen om te leren: leer alsof je eeuwig leeft. Een ander belangrijk aspect van een vitale innerlijke houding is rust. Dat wil niet zeggen: uitrusten en een dutje doen, wel mediteren en ademhalingsoefeningen doen zodat je een rustig en helder hoofd krijgt.

Op emotioneel niveau zijn relaties van vitale waarde: mensen in je directe omgeving met wie je kunt delen, zowel je successen als je verdriet en je missers.

Op spiritueel niveau gaat het om een haalbaar doel in je leven op basis van jouw talenten en mogelijkheden, waarmee je een zinvolle bijdrage levert aan een groter geheel (andere mensen, de natuur, je wijk of stad, de samenleving).

Samen met Eveline Eijkhout (http://www.eveline-eijkhout.nl/) ontwikkel ik een vitaliteitsprogramma zowel voor oudere als jongere werknemers die vitaal willen leven en werken.